5 otázok a odpovedí k podaniu daňového priznania za daň z nehnuteľnosti za rok 2016

1. Kedy mi vzniká povinnosť podať daňové priznanie z nehnuteľnosti?

Zamyslite sa, či ste v roku 2015 nadobudli nehnuteľnosť, resp. ste nejakú skolaudovali alebo zdedili a máte ju k 1. januáru 2016 zapísanú v katastri nehnuteľnosti. Ak áno, tak aj Vám vzniká povinnosť podať najneskôr do 1. februára 2016 daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

2. Na akú inštitúciu sa podáva vyplnené tlačivo k dani z nehnuteľnosti?

Ak na základe bodu 1. viete, že máte povinnosť podať daňové priznanie z nehnuteľnosti, preverte si katastrálne územie, kde sa nehnuteľnosť nachádza a Vaše daňové priznanie podajte príslušnému správcovi dane (správcom dane je obec (mesto), v katastrálnom území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza).

3. Podľa bodov vyššie viem, že mám povinnosť podať daňové priznanie k nehnuteľnosti, ale okrem mňa je viac spoluvlastníkov. Čo mám robiť v takomto prípade?

 Ak sa nachádzate v situácii, že je Vaša nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov (daňovníkom sa rozumie každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu) a daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

4. Pýtate sa, či v prípade viacerých spoluvlastníkov musí podať daňové priznanie z nehnuteľnosti každý vo výške svojho spoluvlastníckeho podielu?

Odpoveď znie NIE! Spoluvlastníkov môže zastupovať jeden z nich, ak sa tak všetci dohodnú a daňové priznanie podá tento zástupca, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom daňovom priznaní.

5. S manželom sme kúpili v predchádzajúcom roku byt. Máme daňové priznanie podať obaja?

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželovdaňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne, a teda daňové priznanie podáva len jeden z manželov.

Novinky a aktuality
4 veci na ktoré si treba dať pozor pri obhliadke nehnuteľnosti 4 veci na ktoré si treba dať pozor pri obhliadke nehnuteľnosti Rozhodujete sa pre kúpu bytu,...
5 otázok a odpovedí k podaniu Dani z nehnuteľnosti za rok 2016 5 otázok a odpovedí k podaniu daňového priznania za daň z nehnuteľnosti za rok 2016 1. Kedy...
Nie vždy máte povinnosť platiť daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti Nie vždy máte povinnosť platiť daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti...
Zoznam
nehnuteľností
Kategória Lokalita
V krátkosti o nás

Vážené dámy, vážení páni,

Realitná sekcia spoločnosti LICITOR radí našu spoločnosť medzi popredné realitné agentúry špecializujúce sa najmä na rezidenčné nehnuteľnosti a development v Žiline a okolí ako aj na strednom Slovensku. Vďaka silnému zázemiu, detailnej znalosti miestneho trhu, vedomostí našich maklérov, pravidelným školeniam a cenným osobným kontaktom, Vám vieme zabezpečiť atraktívnu ponuku a výhodné podmienky pri realizácii vášho zámeru.

vedenie spoločnosti LICITOR group, a.s.