Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

DRAŽBA SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL NA RODINNOM DOME A POZEMKU V OBCI GBEĽANY, OKRES ŽILINA

Cena:
10 500,00 €
Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:Gbeľany
Ulica:Gbeľany
Kategória:Domy a vily
Stav objektu:pôvodný stav
Počet izieb:0
Úžitková plocha:208 m2
Plocha pozemku:169 m2
Energ. certifikát:neuvedené
Balkón:nie
Loggia:nie
Terasa:nie
Parkovanie:neuvedené
 
ID inzerátu:5090818

Popis ponúkanej nehnuteľnosti:

RODINNÝ DOM S. Č. 86, K.Ú. GBEĽANY, OKRES ŽILINA
Dom bol postavený pre účel bývania. Bol postavený na základe stavebného povolenia a je užívaný od roku 1985, kedy bol skolaudovaný. V roku 1996 bol plynofikovaný. Dom je postavený v uličnej zástavbe na okraji obce, v zastavanom území obce Gbeľany. Dom je murovaný, nepodpivničený, so sedlovou strechou. Dom má tri nadzemné podlažia – prízemie, poschodie a podkrovie. Vstup na pozemok a k domu je priamo z miestnej ulice. Zo severnej strany je riešený hlavný vstup do rodinného a do garáže. Zo západnej strany na poschodí sú balkóny, východ do záhrady je z južnej strany domu.

Dispozičné riešenie:

NP (prízemie) je rozdelené na: vstup so zádverím, halu, schodisko, garáž, chodbu, východ do záhrady, pivnicu, práčovňu a technickú miestnosť.
NP (poschodie) je rozdelené na: chodbu so schodiskom, kúpeľňu, WC, kuchyňu, jedáleň, špajzu, tri izby, balkóny.
Podkrovie je rozdelené na chodbu s kuchyňou a dve izby.

Technický popis:

Základy – základové pásy betónové s izoláciou proti vode. Betónová doska s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie – sú obvodové nosné steny sú murované z tehál a tvárnic hr 300 až 400 mm, priečky sú murované. Vodorovné nosné konštrukcie – nad 1.NP a 2.NP – stropy sú železobetónové, monolitické s rovným podhľadom., nad podkrovím je podbitie krovu so zateplením strešného plášťa. Schody na 1. NP sú betónové, podstupnice a nastupnice majú povrch z PVC, schody na podkrovie sú kovovej konštrukcie, nastupnice sú z mäkkého dreva. Strecha je pultová – na dve vody, krov je drevený, krytina na streche je z pozinkovaného plechu na doskách, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Výplne otvorov – na 1. NP dvere do garáže sú drevené zvlakové, na 1. NP dvere sú drevené hladké v oceľovej zárubni, vonkajšie dvere sú plastové, presklené, okná sú otváravé, drevené, zdvojené s dvojitým zasklením. Na 2.NP a na podkroví sú dvere dyhované v oceľovej zárubni. Vnútorná úprava povrchov – omietky vápenné, hladké, maľby stien sú bielej farby. V kúpeľni, v práčovni, vo WC a v kuchyni za sporákom a za kuchynskou linkou je belninový obklad. Vonkajšia úprava povrchov – fasáda je omietnutá brizolitovou omietkou, sokel do výšky 100 cm je obložený. Podlahy – na prízemí je betónová mazanina a PVC, na poschodí sú podlahy v obytných miestnostiach PVC a v jednej miestnosti sú bukové vlysy. V sociálnych miestnostiach a na balkónoch sú podlahy vydláždené. Na podkroví na podlahách je PVC.

Vnútorné rozvody:

Vodovod – dom je zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu prípojkou z potrubia rPE 25. Rozvody teplej a studenej vody sú v oceľovom potrubí, ktoré ide na jednotlivé podlažia k jednotlivým zariaďovacím predmetom. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobník teplej vody umiestnený na prízemí v technickej miestnosti. Kanalizácia je z plastového potrubia od jednotlivých zariaďovacích predmetov, ktoré sa nachádzajú na jednotlivých podlažiach. Zberné ležaté potrubie je pod základovou doskou na prízemí zaústené do zberného potrubia, ktoré je zaústené do kanalizačného zberača, ktorý sa nachádza medzi cestou a oplotením. Elektroinštalácia – elektrické rozvody na prízemí sú motorové a svetelné, na poschodí a podkroví sú svetelné rozdelené na svetelný a zásuvkový rozvod. Hlavný rozvádzač je na prízemí, na stene, istenie je poistkovými automatmi. Plynová prípojka a plynofikácia domu je od roku 1996. Rozvody v dome sú v oceľových rúrach, ktoré sú vedené na prízemí do technickej miestností, kde je na stene zavesený značkový kotol ústredného vykurovania. Rozvody na poschodie sú vedené do kuchyne, kde sa nachádza kombinovaný sporák. Vykurovanie – ústredné s oceľovými rozvodmi na jednotlivé podlažia. Vykurovacie telesá sú liatinové radiátory, v hale na prízemí je krbová pec na tuhé palivo.

Vnútorné vybavenie:

Prízemie: Technická miestnosť: zavesený značkový plynový kotol ústredného vykurovania, elektrický zásobník teplej vody.

Poschodie: Kuchyňa: kuchynská linka 2,00 m, nerezový drez, kombinovaný sporák, vodovodná batéria páková. Kúpeľňa: vaňa smaltová, keramické umývadlo, vodovodná batéria páková so sprchou, vodovodná batéria páková. Záchod: WC splachovacie so spodnou nádržkou.

Podkrovie: Kuchyňa: kuchynská linka 1,20 m, nerezový drez, elektrický sporák, digestor, vodovodná batéria páková.

Príslušenstvo tvorí najmä:Čelné oplotenie na parc. č. 623/2

Čelné oplotenie oddeľuje pozemok C KN parc. č. 623/2 od parcely číslo 787. Základy a podmurovka sú betónové, stĺpiky plota sú oceľové. Na kovové zvlaky sú osadené plotové dielce. Dĺžka plotu je 18,5 m. Priemerná výška je 1,25 m. Plotové vráta a vrátka sú kovové. Plotové vráta sú dvojkrídlové, otváravé. Plotové vrátka sú otváravé. Plot bol vybudovaný asi v roku 1985. Plot je bežne udržiavaný.Studňa na parcele číslo 623/2

Studňa sa nachádza pred rodinným domom na parcele číslo 632/2. Studňa je kopaná, hĺbka studne je 5,00 m, priemer studne je 1 m. studňa je zhotovená z betónových skruží, na studni je osadené ručné čerpadlo. V čase ohliadky studňa sa nepoužíva.Vodovodná prípojka na parc. č. 623/2

Vodovodná prípojka je napojená na miestny vodovod, vo výpočte je iba časť, ktorá je umiestnená na parcele číslo 632/2. Dĺžka prípojky je 6,00 m. Vyhotovená je z oceľových rúr DN 25 mm. Bola realizovaná v roku 1985. V čase ohliadky je funkčná, bežne udržiavaná, životnosť je určená na 50 rokov.Elektrická prípojka NN na parc. č. 623/2

Elektrická prípojka NN je vzdušná, jednofázové vodiče a napojená je na elektrický stĺp, ktorý sa nachádza od ulice. Dĺžka prípojky je 18,00 m. Bola vybudovaná v roku 1985.Spevnená plocha na chodníku

Spevnená plocha sa nachádza na vstupe do rodinného domu. Plocha je z betónovej vrstvy hr. do 100 mm položenom na upravenom podklade. Bola vybudovaná v roku 1985 a životnosť je určená na 60 rokov pri bežnej údržbe.Vonkajšie schody do rodinného domu

Vonkajšie schody sú na vstupe do rodinného domu a na východe z domu do záhrady. Schody sú betónové, monolitické. Boli vybudované v roku 1985. Pri bežnej údržbe životnosť je určená na 60 rokov.Vodomerná šachta

Vodomerná šachta sa nachádza na vodovodnej prípojke, ktorá je napojená na miestny vodovod. Nachádza sa za plotom pred rodinným domom. Je umiestnená na parcele číslo 632/2. Šachta je betónová, monolitická, s vodomernou výbavou. Vstup je riešený cez oceľový poklop. Bola realizovaná v roku 1985. V čase ohliadky je funkčná, bežne udržiavaná, životnosť je určená na 60 rokov.Kanalizačná prípojka

Kanalizačná prípojka je napojená na kanalizačný zberač, ktorý sa nachádza v zelenom pase medzi cestou a oplotením. podstatná časť prípojky je na parcele číslo 632/2. Dĺžka prípojky je 7,20 m. Vyhotovená je z plastových rúr PVC DN 150 mm. Bola realizovaná v roku 2006. V čase ohliadky je funkčná, bežne udržiavaná, životnosť je určená na 60 rokov.Plynová prípojka na parcele číslo 632/2

Plynová prípojka je od HÚP a meracej skrine po rodinný dom. Nachádza sa na parcele číslo 632/2. Dĺžka prípojky je 7,60 m. Prípojka je z oceľových rúr, spoje sú zvarované, rúry sú izolované. Nachádza sa v ryhe, ktorá je zasypaná zeminou, potrubie je obsypané pieskom. Bola vybudovaná v roku 1996, pri bežnej údržbe životnosť je určená na 40 rokov.

Predmetné pozemky sú zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctve č. 206. V súlade s listom vlastníctva ide o pozemok C KN parcelné číslo 623/2 ako záhrady o výmere 557 m2 a parcelné číslo 623/3 ako zastavané plochy a nádvorie o výmere 458 m2. Parcely sú funkčne prepojené. Spoluvlastnícky podiel úpadcu je o veľkosti 1/6. Na parcele číslo 632/3 je postavený rodinný dom s. č. 86. Pozemky sú v zastavanom území obce. Nachádzajú sa v obci Gbeľany, v okrese Žilina. Pozemok je oplotený a mierne svahovitý. Nachádza sa v obytnej časti obce, kde je bežná hlučnosť. V okolí sú postavené podobné rodinné domy. Prístup k pozemkom je miestnymi cestami, ktoré sú spevnené. Prístup na predmetné pozemky je priamo z miestnej ulice. Na pozemku sú zriadené prípojky vody, kanalizačná prípojka, plynová prípojka a elektrická prípojka NN, v blízkosti je možnosť napojenia na telefón. Vzdialenosť od krajského mesta Žilina je do 8 km. Lokalita obce Gbeľany je lukratívne záujmové územie realitného trhu, pretože sa nachádza v dostupnej vzdialeností od krajského mesta Žilina, v katastri obce je časť automobilky KIA.

Maklér:

makler
Maklér:Žaneta Repiská
Telefón:0918 834 834
E-mail:drazby-ZVNC-licitor.sk

Kontakt:

Mám záujem o ďalšie informácie.
Mám záujem o obhliadku nehnuteľnosti.
Navrhujem cenu ... EUR.

Novinky a aktuality
4 veci na ktoré si treba dať pozor pri obhliadke nehnuteľnosti 4 veci na ktoré si treba dať pozor pri obhliadke nehnuteľnosti Rozhodujete sa pre kúpu bytu,...
5 otázok a odpovedí k podaniu Dani z nehnuteľnosti za rok 2016 5 otázok a odpovedí k podaniu daňového priznania za daň z nehnuteľnosti za rok 2016 1. Kedy...
Nie vždy máte povinnosť platiť daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti Nie vždy máte povinnosť platiť daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti...
Zoznam
nehnuteľností
Kategória Lokalita
V krátkosti o nás

Vážené dámy, vážení páni,

Realitná sekcia spoločnosti LICITOR radí našu spoločnosť medzi popredné realitné agentúry špecializujúce sa najmä na rezidenčné nehnuteľnosti a development v Žiline a okolí ako aj na strednom Slovensku. Vďaka silnému zázemiu, detailnej znalosti miestneho trhu, vedomostí našich maklérov, pravidelným školeniam a cenným osobným kontaktom, Vám vieme zabezpečiť atraktívnu ponuku a výhodné podmienky pri realizácii vášho zámeru.

vedenie spoločnosti LICITOR group, a.s.